Iniciajtiva vazana prijenos sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Ne