Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo vezano za sniženje cijene prirodnog gasa.

Kemal Ademović
Inicijativa

Zastupnik Kemal Ademović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u što kraćem roku snizi krajnjem korisniku cijenu koštanja prirodnog gasa, ili plina.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministartsva komunalne privrede nalazi se u prilogu.