Pitanje vezano za informacije o uplatama donacija fizičkih i pravnih lica u Budžet Kantona Sarajevo za 2020.godinu u svrhu borbe protiv pandemije COVID – 19.