Zastupnička inicijativa za skraćivanje radnog vremena zbog velikih vrućina za radnike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za skraćivanje radnog vremena zbog velikih vrućina za radnike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da