Kada će se jedan od centralnih dijelova grada Sarajeva, a radi se o ulici Ferhadija, širi dio Baščaršije, kao egzotični mamac za turiste, dovesti u red i pospremiti od invazije i terora prosjaka

Papo Edina
Pitanje

Kada će se jedan od centralnih dijelova grada Sarajeva, a radi se o ulici Ferhadija, širi dio Baščaršije, kao egzotični mamac za turiste, dovesti u red i pospremiti od invazije i terora prosjaka. Drugo pitanje glasi: KO su ljudi, da li igdje postoji ikakva evidencija, ko su ljudi koji svakodnevno na ovim lokacijama prose? Mi vidimo da su to očigledno socijalni slučajevi, da su to bolesni ljudi, da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, koji godinama dolaze na ove lokacije, vidimo čak i djecu na koje motre određene osobe kako se građani prema njima ophode, dakle godinama dolaze, godinama građani udjeljuju pomoć ili sadaku. Kome se odnosi taj novac? Čak vidimo i žene sa malom djecom, bebama. Zašto ovo pitam? Zaista postoje mnoge pritužbe naših građana i stranaca da ne mogu mirno normalno šetati ovim dijelom grada, ne mogu posjećivati kulturno istorijske spomenike itd. Podsjećam ove godien su važne obljetnice. 100 godina obilježavanja od 1. Svjetskog rata. Mnogi projekti sporta i kulture su vezani za ovaj dio godine. Dakle zar je moguće da niko od ministarstava ne može barem ova udarna četiri mjeseca od juna do septembra sprovesti određenu akciju? Da li se tim ljudima može pomoći? Da li ih možemo pomaknuti iz ovog dijela grada? Da li ih možemo nahraniti smjestiti u određene ustanove? Pitam i samo mi nemojte odgovoriti da je za to nadležna opština. Sarajevo je prijestolinica, bio i ostat će, Sarajevo je grad ustoličen još od 15. vijeka. Čija je on nadležnost? Molim vas, mi koji ovdje živimo, koji predstavljamo našu državu i naš grad ponekad se crvenimo jer nismo u stanju riješiti problem koji sve sredine imaju. Od bogatih do manje bogatih. Od država u razvoju do onih koji su to davno završile. Molim vas mislim da je ovo ozbiljan problem i da se ovome treba posvetiti ozbiljna pažnja. Zaista mnoge strane kompanije TV snimaju ove ljude. Ja ne znam koliko ste vi u situaciji da prolazite Ferhadijom, ali tamo postoje ljudi koji su polugoli, prose. Stravičnu sliku dajemo jedne prijestolnice“.