"Da li se Vi i vaša partija zalažete za ukidanje diskriminacije prema Ostalima?

Kojović Predrag
Pitanje

"Molim vas da mi do sljedece sjednice u pisanoj formi dostavite broj, imena i prezimena i stručne kvalifikacije svih kadrova, u svim ministarstvima koji su u posljednjih godinu dana primljeni kao savjetnici i strucni saradnici."
U skladu sa inicijativom koju je pokrenuo prije više od godinu dana, a kojom bi se ukinula diskriminacija prema sugrađanima i sugrađankama koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, i o kojoj se Vlada još uvijek nije izjasnila, poslanik je postavio pitanja:
"Da li se Vi i vaša partija zalažete za ukidanje diskriminacije prema Ostalima?