Inicijativa vezana za informaciju svih primanja sa budžeta Kantona Sarajevo, kao i sva primanja u svim javnim ustanovama, fondovima i javnim preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo u proteklih 12 mjeseci, uključujući i zastupnička.

Mario Vukasović
Inicijativa

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo finansija i Vlada Kantona Sarajevo u roku od 15 dana zatraže od Porezne uprave FBiH spisak svih primanja sa Budžeta Kantona Sarajevo kao i sva primanja u svim javnim ustanovama, fondovima i javnim preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo u proteklih 12 mjeseci, uključujući i naše, te da se spisak objavi javno po uzoru na spisak koji je objavljen o platama na Federalnom nivou 2013.godine".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.