Odlukom o zaštiti izvorišta iz 1987. godine ukupna površina vodozaštitne zone iznosi 58.000 hektara (48.000 hektara na prostoru FBiH i oko 10.000 hektara na prostoru RS), dok novim Nacrtom privremene odluke površina zaštitnog područja izvorišta iznosi sve

Damir Marjanović
Pitanje

Odlukom o zaštiti izvorišta iz 1987. godine ukupna površina vodozaštitne zone iznosi 58.000 hektara (48.000 hektara na prostoru FBiH i oko 10.000 hektara na prostoru RS), dok novim Nacrtom privremene odluke površina zaštitnog područja izvorišta iznosi svega 16.095 hektara, što znači da bi prostor vodozaštitne zone novim nacrtom bio smanjen za oko 32.000 hektara. Tako bi prva zona sanitarne zaštite (Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne), ona koja se nalazi uz samo izvorište i koja mora biti pod stogim mjerama zaštite i nadzora, novim Nacrtom bila reducirana sa 351 hektara na 54,8 hektara. Također, granica prve zone sanitane zaštite Sokolovići bila bi reducirana novim Nacrtom privremene odluke sa prijašnjih 121 hektar, na svega 5 hektara.

Zašto se Nacrtom privremene odluke katastrofalno smanuje zona vodozaštitne zone izvorišta vode za piće Saraj polje, i zašto se redukuju mjere zaštite propisane dosadašnjom Odlukom?

Na osnovu kojih istraživanja se može potvrditi da Nacrtom privremene odluke propisane mjere zaštite osiguravaju bolju zaštitu izvorišta u odnosu na one iz do sada važeće Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju iz 1987. godine?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da