Zakonom o vodama (Službene novine FBIH 70/06) i Zakonom o vodama (Službene novine Kantona Sarajevo 18/10) vodne naknade se raspoređuju za razne vrste poslova vezano za vodotoke. Za vodotoke I kategorije - na Kantonu Sarajevo to su Bosna i Željeznica - no

Edin Forto
Pitanje

Zakonom o vodama (Službene novine FBIH 70/06) i Zakonom o vodama (Službene novine Kantona Sarajevo 18/10) vodne naknade se raspoređuju za razne vrste poslova vezano za vodotoke.

Za vodotoke I kategorije - na Kantonu Sarajevo to su Bosna i Željeznica - novci se raspoređuju shodno članu 177 federalnog zakona u sljedećem omjeru:

1. U korist proračuna Kantona 45 %

2. Agenciji za vode 40%

3. Fondu za zaštitu okoliša Federacije 15%

Ostali prihodi od vodnih naknada se prikupljaju za vodotoke II kategorije, koji u cjelosti idu u budžet Kantona Sarajevo. Članom 178. Zakona o vodama Federacije BiH definisano je kako se ovi novci koriste, odnosno uspostavljanje kantonalne institucije koja će raspolagati ovim sredstvima. Na osnovu člana 68. kantonalnog zakona, a u vezi sa članom članom 177. stav 1. tačka 2. Federalnog zakona, Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša usvojiti godišnji plan i program utroška sredstava od vodnih naknada.

Molim da mi se dostavi informacija kako su se raspoređivala sredstva u zadnjih pet godina.

Pitanje: 
Proslijeđeno: