Incijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za proglašenje Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. od posebnog interesa za Kanton Sarajevo

Davor Čičić
Inicijativa

Incijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za proglašenje Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.
Vlada KS je još 2029. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, a 2023. godine je Vlada KS donijela odluku da će ubuduće na taj datum biti proglašen i Dan žalosti u KS.S obzirom na tu činjenicu i na činjenicu da je Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-19995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu, smatram da je proglašenje ovog udruženja od posebnog interesa za KS neophodno i jako bitno.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 7 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Ne