Zastupničko pitanje: “Zašto kotlovnica u Hadžićima više ne može koristiti alternativno gorivo? ”