Neira Avdibegović, je pokrenula zastupničku inicijativu da se zdravstvenim ustanovama distribuira brošura koju je izradilo Udruženje gluhih Kantona Sarajevo, a koja je dostavljena u prilogu akta, sa ciljem da se ista dostavi svim zdravstvenim profesionalc

Neira Dizdarević
Pitanje

Neira Avdibegović, je pokrenula zastupničku inicijativu da se zdravstvenim ustanovama distribuira brošura koju je izradilo Udruženje gluhih Kantona Sarajevo, a koja je dostavljena u prilogu akta, sa ciljem da se ista dostavi svim zdravstvenim profesionalcima koji zdravstvene usluge pružaju gluhim osobama, kao i pacijentima sa teškim oštećenjem sluha, radi lakše komunikacije sa istim

Proslijeđeno: