“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje u vezi člana 34. Zakona o stvarnim pravima FBIH koji omogućava da za upravnika može biti izabran jedan ili nekoliko suvlasnika tj. etažnih vlasnika zgrade, odnosno uvođenja i

Haris Pleho
Pitanje

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje u vezi člana 34. Zakona o stvarnim pravima FBIH koji omogućava da za upravnika može biti izabran jedan ili nekoliko suvlasnika tj. etažnih vlasnika zgrade, odnosno uvođenja internog modela upravljanja zgradom. Molim da mi se iznesu mišljenja Ministarstva o prednostima i manama takvog modela, te mogućih problema u njegovoj realizaciji u smislu pravnih rješenja.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da