Zastupničko pitanje vezano za Program izvođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017.-2019.

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Viteškić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:
• Da li su u toku aktivnosti na deratizaciji u Kantonu Saarjevo, a u skladu sa Programom izvođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017.-2019.?
• Da li su urađene sve ciljane aktivnosti Prve operativne faze deratizacije ?
• Da li će aktivnosti na preventivnoj, proljetnoj deratizaciji biti završene do planiranog 30.05.2019. ?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne