Da li je moguća adaptacija prostora ambulante za pružanje usluga iz područja fizikalne medicine u Novom Sarajevu, područje MZ Kovačići?“