Inicijativa za formiranje radno ekspertne komisije za retroaktivnu svih aktivnosti i rezultata na problematici rješavanja Vodozaštitne zone „Sarajevsko polje“ i značajnijim ekološkim projektima u Kantonu Sarajevo.

Elvis Vreto
Pitanje

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornim ministarstvima da hitno formira radno ekspertnu komisiju za retroaktivnu analizu svih aktivnosti i rezultata na problematici rješavanja Vodozaštitne zone „Sarajevsko polje“ zatim značajnijim ekološkim projektima u Kantonu Sarajevo kao sto su RCUO tj deponija Smiljevici zbrinjavanje krutog odpada -mulja na uređaju za prečisćavanje odpadnih voda Butile, zbrinjavanje nusprodukata i odpada životinjskog kao i medicinskog odpada, monitoring i poboljsanje kvaliteta zraka te zajednički projekat Kantona/Grada i Općina „Čista rijeka Miljacka „ i da predloži mjere za poboljšanje stanja.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne