Zastupničko pitanje vezano za gradnju na lokaciji Arheloško područje- prahistorijsko naselje Butmir.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za gradnju na lokaciji Arheloško područje- prahistorijsko naselje Butmir.

Postavljeno dana: 
Utorak, 26 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne