Zastupnička pitanja koja se odnose na “novonastalu situaciju u KS vezanu za prihvat i smještaj migranata”.

Admela Hodžić
Pitanje

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja se odnose na “novonastalu situaciju u KS vezanu za prihvat i smještaj migranata”.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da