Pitanje vezano za davanje usluga od strane Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.