Zastupnička inicijativa vezana upućena Tužilaštvu KS, Nezavisnom odboru i Upravi policije.

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.