Zastupničko pitanje za dostavu određenih informacija od Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje za dostavu određenih informacija od Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Februar, 2019