Materijal u pripremi

Pretraga po nazivu
Broj tačke dnevnog reda Published status
11 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2023. godinu Objavljeno
9 Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2023. godinu; Objavljeno
15 Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2023. godinu; Objavljeno
21 Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2023. godine Objavljeno
Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period 01.07.-30.09.2023. godine; Objavljeno
107 Nacrt Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina; Objavljeno
106 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom; Objavljeno
100 Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Objavljeno
111 Prijedlog odluke o davanju naziva novom mostu na području Općine Stari Grad Sarajevo u naziv: Most Mustafe Mujezinovića Objavljeno
9 Prijedlog Odluke o donošenju Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalog čvrstog goriva u Kantonu Sarajevo za period 2023. – 2033. godina Objavljeno
111 Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja preduzeće “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/00); Objavljeno
114 Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo Nije objavljeno
22 Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u Kantonu Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kant Objavljeno