Na koji način se ljekari opšte medicine primaju u radni odnos u zdravstvenim institucijama Kantona Sarajevo

Naser Nabil
Pitanje

„Na koji način se ljekari opšte medicine primaju u radni odnos u zdravstvenim institucijama Kantona Sarajevo. Da li preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje? Koliko je ljekara primljeno u 2012 i 2013 godini preko Konkursa odnosno preko posredovanja Službe za zapošljavanje. Da li se prilikom prijema u radni odnos vodi računa o vremenu koje je osoba provela na birou rada (valjda je logično da se zaposle prvo oni koji su duže proveli vremena na birou). Određen broj ljekara je prijavljen na birou rada od novembra 2011. godine, i oni nikada nisu pozvani od strane Biroa za zapošljavanje sa ponudom bilo kakvog posla za doktora medicine. Takođe nikada nisu vidjeli od juna 2012. godine ni Konkurs za prijem u radni odnos u Domu zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, a istovremeno zaposlili su se drugi ljudi u Dom zdravlja i druge zdravstvene institucije“.

Proslijeđeno: