Da li je Ministarstvo zdravstva upoznato kako se od strane direktorice JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo Dženane Tanović, opstruira izvršenje pravosnažne sudske presude kada je u pitanju povratak prim. dr. Milana Miokovića na mjesto direktora?

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li je Ministarstvo zdravstva upoznato kako se od strane direktorice JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo Dženane Tanović, vrše radnje koje opstruiraju izvršenje pravosnažne sudske presude kada je u pitanju povratak prim. dr. Milana Miokovića na poziciju generalnog direktora, te da li ministarstvo planira poduzeti zakonske korake zaštite zakonitosti postupka i osiguranja provođenja pravosnažnih sudskih presuda?"

Ostatak pitanja sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva zdravstva je u prilogu.