Zastupničko pitanje vezano za sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo.

Elvedin Okerić
Pitanje

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo:

"Da li ministar unutrašnjih poslova ima saznanja da li je u zadnje vrijeme došlo do značajnijeg pogoršanja sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo, s obzirom da smo mogli čitati i vidjeti u medijima da je bilo narušavanja javnog reda i mira, te ubistava i ranjavanja mladih ljudi?"