Da li je u funkciji odjel ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva (ZZZŽM) na lokalitetu “Saraj polje“? - Ukoliko nije, iz kojeg razloga je odjel ginekologije ZZZŽM-a na lokalitetu “Saraj polje“ i dalje zatvoren? - Ukoliko je ovaj odj

Sanela Klarić
Pitanje

Da li je u funkciji odjel ginekologije Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i
materinstva (ZZZŽM) na lokalitetu “Saraj polje“?
- Ukoliko nije, iz kojeg razloga je odjel ginekologije ZZZŽM-a na lokalitetu “Saraj
polje“ i dalje zatvoren?
- Ukoliko je ovaj odjel zatvoren, postoji li mogućnost da se na lokalitetu “Saraj
polje“ ponovo otvori odjel ginekologije sa ljekarom-ginekologom koji bi radio za
potrebe pacijenata čime bi se rasteretio lokalitet “NDC Otoka“?

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva zdravstva KS

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da