Zastupnička inicijativa da se HITNO pristupi izradi rebalansa finansijskog plana Zavoda, a kako bi novac pratio put pacijenta, te bi Opštoj bolnici bila planirana značajno veća sredstva jer preuzimaju veliki dio pružanja usluga.