Inicijativa da Ministarstvo saobraćaja putem Direkcije za ceste KS pristupi izradi projekta, a onda i izgradnji i asfaltiranju postojećeg puta Milišići - Lukomir u dužini od 10 km.

Aljoša Čampara
Inicijativa

Zastupnik Aljoša Čampara na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja putem Direkcije za ceste KS pristupi izradi projekta, a onda i izgradnji i asfaltiranju postojećeg  puta Milišići - Lukomir u dužini od 10 km.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da