Zastupnička inicijativa i zastupničko pitanje vezano za zdravstvene savjete na području Kantona Sarajevo.

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić, na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu i postavio zastupničko pitanje vezano za zdravstvene savjete na području Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019