Inicijativa vezana za pojavu migranata u Kantonu Sarajevo.