„Na osnovu kojeg zakona ili drugog propisa tj. Međunarodnog ugovora su lica zaposlena na osiguranju u Američkoj ambasadi ovlaštena da opominju građane Kantona Sarajevo da se udalje sa trotoara, tačnije javnog pješačkog prostora, ispred Američke ambasade?"

Mario Vukasović
Pitanje

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru unutrašnjih poslova i komesaru uprave policije Kantona Sarajevo: „Na osnovu kojeg zakona ili drugog propisa tj. Međunarodnog ugovora su lica zaposlena na osiguranju u Američkoj ambasadi ovlaštena da opominju građane Kantona Sarajevo da se udalje sa trotoara , tačnije javnog pješačkog prostora, ispred Američke ambasade u ulici Zmaja od Bosne?“