1. Molim Federalni hidrometeorološki zavod Federacije BIH za mišljenje o uticaju globalnog zatopljavanja na vremenske prilike na Bjelašnici, šta nam govore mjerni podaci sa vrha Bjelašnice. Da li parametri ukazuju da će u buducnosti biti uslova za skijanj

Zvonko Marić
Pitanje

1. Molim Federalni hidrometeorološki zavod Federacije BIH za mišljenje o uticaju globalnog zatopljavanja na vremenske prilike na Bjelašnici, šta nam govore mjerni podaci sa vrha Bjelašnice. Da li parametri ukazuju da će u buducnosti biti uslova za skijanje i slične zimske aktivnosti na pomenutoj olimpijskoj planini?

2. Molim FHMZ da nas obavijesti o tome koja oprema je potrebna Zavodu za bolje prognoziranje vremenskih prilika u kotlinama Kantona Sarajevo koje je neophodno zbog postojećeg aerozagađenja

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019