Da li je rađeno planski ili ad hoc došlo do sudaranja nadležnosti opština, Kantona i grada u rekonstrukciji i obnovi cesta?

Backović Zaim
Pitanje

„Građani se pitaju šta se ovo dešava po gradu. Grad je kompletan blokiran. Da li je rađeno sinhronizirano? Da li je rađeno planski ili ad hoc došlo do sudaranja nadležnosti opština, Kantona i grada u rekonstrukciji i obnovi cesta? Tako da imamo glavne komunikacije u cjelosti blokirane, čak i čitava naselja. Ulica Bolnička, Titova, otiđite na Trg na ciglane, na Koševsko brdo, Hrasno itd. Grad kao da je pod blokadom. Ljudi sa Koševskog brda da bi došli na posao, samo do grada treba im više od sat i pol vremena.“

Proslijeđeno: