Zastupnička inicijativa da Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD poduzmu aktivnosti na uklanjanju divlje deponije u Donjoj Karauli, Opština Ilijaš.