Zastupničko pitanje: Da li je tačno da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo odbija građanima pružiti uslugu vađenja krpelja?