Molim vas da mi precizirate, da li policija u okviru svojih aktivnosti može kontrolisati ispravnost dokumentacije potrebne za obavljanje taksi djelatnosti?

Konaković Elmedin
Pitanje

Molim vas da mi precizirate, da li policija u okviru svojih aktivnosti može kontrolisati ispravnost dokumentacije potrebne za obavljanje taksi djelatnosti?
 

Odgovor: 

Obzirom da je odredbama člana 79. stav (3) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj 28/06 i 2/10) propisano da policijski službenici vrše nadzor nad provođenjem odredbi člana 10. stav (2) alineja 2. ovog Zakona, znači da policijski službenici postupaju i u skladu s odredbama Odluke o taksi prijevozu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04), u pogledu potrebne dokumentacije za obavljanje taksi prijevoza, do donošenja novog propisa od strane Skupštine Kantona, u skladu s ovim Zakonom, kojim se utvrđuju uslovi, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta na području Kantona Sarajevo. Navedeni propis nije donesen u  roku od 90 dana, niti je to učinjeno do današnjeg dana, što predstavlja značajnu smetnju za vršenje nadzora pri kontroli taksi prijevoza od strane policijskih službenika. Neusklađeni propisi, Odluka o taksi prijevozu ("Službene novine KS" broj: 10/04) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine F BiH", broj: 28/06 i 2/10), doveli su do toga da je Kantonalni sud u Sarajevu, kao drugostepeni sud zauzeo stav da i policijski službenici, isto kao inspektori za cestovni saobraćaj koji postupaju po  Zakonu o inspekcijama F BiH, moraju sačinjavati zapisnik prilikom vršenja nadzora taksi prijevoza, što je imalo za posljedicu  donošenje rješenja od strane suda kojim se pokrenuti prekršajni postupci od strane policije protiv nelegalnih taksi prijevoznika obustavljaju.

Imajući u vidu da nadležni organ Kantona Sarajevo  nije uskladio propise iz člana 10. i 42., a što je trebao učiniti shodno odredbi člana 103. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, gdje je navedeno da će primjenjivati važeći propisi Kantona, odnosno grada i općine ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, upitno je da li policijski službenici uopšte mogu vršiti nadzor nad provođenjem Odluke o taksi prijevozu Kantona Sarajevo.