Zastupnička inicijativa da se pokrene akcija “Vrtic za svu nasu djecu”.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se pokrene akcija “Vrtic za svu nasu djecu”. U okviru ove akcije treba sagledati mogućnost da sva djeca u Kantonu Sarajevo mogu ostvariti pravo pohadjanja vrtica, javnih i privatnih. Atktivnost bi podrazumijevala jačanje materijalnih i kapaciteta ljudskih resursa u javnoj ustanovi, propisivanje adekvatnih standarda za privatne vrtiće, i subvencioniranje korisnika koji odaberu privatne vrtiće.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne