zastupničko pitanje vezano za porodiljske naknade u 2017./2018. godini.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za porodiljske naknade u 2017./2018. godini.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019