Zastupničko pitanje kojim se traži dostava određenih informacija od Kantonalnog stambenog fonda.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim traži dostavu određenih informacija od Kantonalnog stambenog fonda.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019
Pošalji mail: 
Ne