Zastupničko pitanje vezano za imenovanje v.d. direktora Civilne zaštite.