Da li Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je planiralo u 2023. godini obnovu zgrade „Hotela Nacional“ koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo?

Irfan Čengić
Pitanje

Da li Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je planiralo u 2023. godini
obnovu zgrade „Hotela Nacional“ koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo?
Ukoliko jeste za koje potrebe, te koji su očekivani datumi početka projekta i početka
radova?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne