Zastupnička pitanja upućena Kantonalnom stambenom fondu.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja Kantonalnom stambenom fondu tražeći da mu se dostave sljedeće informacije:
1. Informaciju o sistematizaciji radnih mjesta i to tabelarni pregled u formi Aneksa 1. shodno članu 12. Pravilnika o unutrašnjoj i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo od 31.07.2017. broj 01-937-3/2017 koji je sastavni dio pomenutog Pravilnika
2. Zašto je došlo do izmjene Pravilnika o unutrašnjoj i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo od 31.07.2017. broj 01-937-3/2017 dana 28.06.2018. godine član 12. u dijelu Aneksa 1. -sistematizacije radnih mjesta, u rednom 10, , stavka Radno iskustvo, riječi: “Tri godine nakon sticanja VSS” zamjenjuju se sa riječima: “Dvije godine godina nakon sticanja VSS”
3. Molim da mi se dostavi ime uposlenika na radnom mjestu koje je se nalazi u gore pomenutoj tabeli Aneksa 1 po rednim brojem 10
4. Molim da mi se dostavi svi pravilnici o unutrašnjoj i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo od 2015. do danas kao i izmjene Pravilnika koje su se dešavale od 2015. Godine
5. Molim da mi se dostavi Statut Kantonalnog stambenog fonda
6. Molim da mi se dostavi informacija o svakom zapošljavanju u KSF od 2015. do danas i na koja radna mjesta u okviru sistemtizacije radnih mjesta

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da