Zastupnička inicijativa u saradnji sa Vijećem roditelja Srednje škole Peta gimnazija podnosim inicijativu o nabavci skijaške opreme za učenike ove škole.

Elvedin Okerić
Inicijativa

Zastupnička inicijativa u saradnji sa Vijećem roditelja Srednje škole Peta gimnazija podnosim inicijativu o nabavci skijaške opreme za učenike ove škole.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne