Pitanje: Da li ministarstvo finansija u saradnji i komunikaciji sa ministarstvom pravde i uprave provodi aktivnosti na pripremi Zakona o pripadnosti javnih prihoda,koji treba da bude prateće zakonsko rješenje Zakona o lokalnoj samoupravi KS?