Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na XIV Hitnoj sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020 i Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-45862/20 od 17.11.2020.godine, ostaju na snazi do 29.01.2021.godine.

1. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi informaciju o zabilježenim djelima korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.
2. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kao i sve općine na području Kantona Sarajevo da poduzmu sve aktivnosti na rješavanju problema korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Z A K LJ U Č A K

1.Prihvata se Inicijativa o formiranju Komisije koja će obići sve zdravstvene ustanove koje finansira Kanton Sarajevo, te će na terenu utvrditi stvarno stanje i o tome izvjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo, u roku od 7 dana.

2.Komisiju će činiti zastupnici:

- Jasmina Bišćević Tokić;
- Elmedin Konaković;
- Sead Milavica;
- Amra Junuzović Kaljić;
- Zvonko Marić;
- Igor Stojanović;
- Neira Dizdarević;

Z A K LJ U Č A K

-Skupština Kantona Sarajevo traži hitno informacije o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS.
- Informacije se traže od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo.
- Izvještaji se trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili drugih metoda kojima se utvrđuje broj pacijenata na KCUS.
- Informacije se dostavljaju za mjesece oktobar i novembar.
- Rok za dostavu podataka je 3 dana.

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima da nakon usvojene odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.

Prihvata se Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo uvrsti Udruženje građana "Princess krofne" u Budžet.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi materijale o realizaciji 14 tačaka Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji kako bi se isti razmatrali na sjednici Skupštine.