Skupštinske inicijative i zaključci

Inicijativa Elvedin Okerić

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Rasima Smajića, da se Udruženje građana "Civilne žrtve rata" Kantona Sarajevo vrate na finansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo kao što je bilo u 2016. godini