Zastupničko pitanje: • Da li pojedine institucije i organizacije posjeduju posebne račune koji nisu pod kontrolom ministarstva?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Da li pojedine institucije i organizacije posjeduju posebne račune koji nisu pod kontrolom ministarstva?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 5 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da