Budući da već skoro dva mjesca nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje koje je u vezi sa mahinacijma koje se dešavaju u zdravstenoj ustanovi medicina rada, suvišno je da Vas podsjećam da ste na taj način prekoračili zakonski rok za davanje odgovora na

Zvonko Marić
Pitanje

" Budući da već skoro dva mjesca nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje koje je u vezi sa mahinacijma koje se dešavaju u zdravstenoj ustanovi medicina rada, suvišno je da Vas podsjećam da ste na taj način prekoračili zakonski rok za davanje odgovora na zastupničko pitanje.
Umjesto što se upravljačke strukture na hitnim sjednicama bave istažnim radnjama vršeći pritisak i mobing na zaposlenike, pokušavajući da na taj način otkriju kako su informacije o tim protuzakonitim radnjama „ procurile“ do mene kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, logično i normalno bi bilo da se bave uzrocima i teškim posljedicama koje su nastale zbog njihovih protuzakonith radnji. Zato vas najljubaznije molim da mi menadžment odgovori, odnosno tamošnji direktor na sve one postavljene upite, a ne da mi odgovara neko ko je akter u ovoj protuzakonitoj priči a prije svega mislim na imenovane upravljačke strukture, jer nelogično je da mi odgovor daje neko ko je imenovan u toj aferi koja je oštetila zavod u svakom smislu. S obzirom da sam u međuvremenu došao još do znatnog broja dokaza o onome šta se dešavalo u proteklom periodu u zavodu , mislim da bi i tužiteljstvo trebalo da se uključi u rasvjetljavanje svega onoga što se dešava u toj ustanovi koja pored ostalih pretendira da bude dio reforme zdravstva koja se najavljuje.“

Proslijeđeno: