Zastupničko pitanje “Ko određuje cijene ortopedskih pomagala”?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila sljedeće zastupničko pitanje “Ko određuje cijene ortopedskih pomagala”?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018