Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez...

Segmedina Srna Bajramović
Pitanje

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?

Proslijeđeno: