Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ 14.januara 2015.godine je odjeknula ekskluzivna vijest od strane MUP-a KS da su pronađeni i uhvaćeni sudionici koji su prenosili 10 kg heroina u vrijednosti od 600.000 KM prilikom čega su uhvaćeni Jašarević Seid, vozač koji je vozio iz Holandije i Šurković Mevludin koji je preuzeo ruksak u kojim su se nalazi narkotici od istoimenovanog vozača. MUP je prilikom svoje izjave rekao : „ Da će se analizom utvrditi da li je to čisti ili izmiksani heroin i da li je za širu prodaju“ . Prilikom toga od MUP-a KS : komesar KS, potparol KS i tadašnji ministar MUP-a su dobili 30% dodatka na platu jer ovo spada pod dijelo izvanrednih rezultate rada. Međutim utvrđeno je da se nije radilo uopšte o heroinu nego se o takozvanoj „heljdi“ ili sportskoj hrani proteini koje uzimaju sportisti. Postavljam pitanje da li će se vratiti novac za stimulans koji su dobili pripadnici MUP-a i ko će snositi novac za tužbe jer će ovi ljudi sigurno dobiti parnicu na sudu za navedeno.“

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.